Geborgde Werkwijze voor levering van alcohol aan 18+

 

 Bennebroek, 1 Juli 2021

Het is voor Gifts and Drinks van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. Gifts and Drinks houdt zich aan de wet en wil geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.

 

Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop Gifts and Drinks invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

 

Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien indien nodig. Het document bevat een omschrijving van:

 

 1. Het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
 2. De wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
 3. De controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

 

 1. Het proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

 

 1. In de fysieke winkel van Gifts and Drinks zijn medewerkers ouder dan 18 jaar en zij beschikken over het diploma Sociale Hygiëne. Vanuit dat diploma zijn zij bekend met de regels omtrent naleving van verkoop van alcoholhoudende dranken aan klanten van 18 jaar en ouder.
 2. In de fysieke winkel van Gifts and Drinks vragen medewerkers naar de legitimatie van klanten.
 3. In de online winkel van Gifts and Drinks vragen wij direct bij aanvang van de bezoeksessie om bevestiging van de leeftijd door middel van de pop up: “Ben jij 18 jaar of ouder?”.
 4. In de online winkel van Gifts and Drinks staat op de homepage rechts bovenaan het “NIX 18” logo; bij het klikken op dit logo navigeert de klant naar de Klantenservice pagina met daar informatie over de Geborgde Werkwijze voor levering van alcohol aan 18+.
 5. In de online winkel van Gifts and Drinks staat in de Algemene Voorwaarden dat 1) levering van alcoholhoudende dranken alleen geschied aan klanten van 18 jaar en ouder en dat 2) er bij aflevering door PostNL de leeftijdscheck 18+ wordt gedaan.
 6. In de online winkel van Gifts and Drinks wordt bij het afrekenen herhaald dat alcoholhoudende dranken alleen worden verkocht aan klanten van 18 jaar en ouder en dat door PostNL bij aflevering de leeftijdscheck 18+ wordt gedaan.
 7. Bij verzending van alcoholhoudende dranken maakt Gifts and Drinks gebruikt van PostNL. Hun specifieke werkwijze wordt toegelicht in onderstaande PDF document.
 8. Bij verzending van alcoholhoudende dranken heeft Gifts and Drinks standaard het vinkje “Leeftijdscheck 18+” aan staan waarbij door PostNL bij aflevering wordt gecontroleerd op leeftijd.
 9. Bij verzending van alcoholhoudende dranken plakt Gifts and Drinks een extra sticker met het wit / oranje logo van “NIX 18” naast het adreslabel zodat de medewerker van PostNL zowel aan het adreslabel (met code AD) als aan het NIX 18 logo kan herkennen dat er een leeftijdscheck vereist is.

 

 1. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

 

 1. In de fysieke winkel van Gifts and Drinks zijn medewerkers ouder dan 18 jaar en zij beschikken over het diploma Sociale Hygiëne. Vanuit dat diploma zijn zij bekend met de regels omtrent naleving van verkoop van alcoholhoudende dranken aan klanten van 18 jaar en ouder.
 2. In de fysieke winkel van Gifts and Drinks ziet de leidinggevende toe op naleving van de leeftijdscheck 18+. Medewerkers worden aangesproken op eventuele niet-naleving van deze controle. Bij herhaaldelijk falen worden door leidinggevende passende maatregelen getroffen.
 3. Voor wat betreft de informatievoorziening aan bezorgers van PostNL heeft zij een eigen verantwoordelijkheid. Hun werkwijze wordt gesproken in onderstaande PDF document.

 

 

 1. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

 

 1. In de fysieke winkel van Gifts and Drinks ziet de leidinggevende toe op naleving van de leeftijdscheck 18+. Medewerkers worden aangesproken op eventuele niet-naleving van deze controle. Bij herhaaldelijk falen worden door leidinggevende passende maatregelen getroffen.
 2. Gemeente Bloemendaal voert periodiek controle uit op naleving van de verstrekking van alcoholhoudende dranken aan klanten van 18 jaar en ouder door het slijterijbedrijf. Bij controle door middel van steekproef in 2020 bleek dat Gifts and Drinks voldoet aan die werkwijze.
 3. Met ingang van 1 Juli 2021 voert Gifts and Drinks periodiek controle uit op naleving van de bezorging van alcoholhoudende dranken aan klanten van 18 jaar en ouder door PostNL. Enerzijds doen wij dit door in de Track & Trace code na te gaan of de klant is gecontroleerd op legitimatie en heeft getekend voor ontvangst. Anderzijds doen wij dit door het doen van steekproeven met levering aan eigen adres.